Rabu, 22 Juni 2011

GelangSAMANTHA

SamanthaHarga I   : Rp 127.000,-
Harga II  : Rp 139.700,-
Diameter : 5 cm

AUDYE

audyeHarga I   : Rp 145.000,-
Harga II  : Rp 159.500,-
Diameter : 6 cm

SIMONE

simone
Harga I   : Rp 125.000,-
Harga II  : Rp 137.500,-
Diameter : 5 cm

Kanaya

KANAYA

HARGA 1    Rp 57.000,-
HARGA 2    Rp 62.700,-
Panjang 20 cm
Elina

ELINA

HARGA 1    Rp 85.000,-
HARGA 2    Rp 93.500,-
Panjang 18 cm
Luvell

LUVELL

HARGA 1    Rp 155.000,-
HARGA 2    Rp 170.500,-
Diameter 6 cm
Alexa

ALEXA

HARGA 1      Rp. 99.000
HARGA 2      Rp. 108.900

Diameter 6 cm
Catalia

CATALIA

HARGA 1      Rp. 100.000
HARGA 2      Rp. 110.000

Diameter 5 cm
Debby

DEBBY

HARGA 1      Rp. 99.000
HARGA 2      Rp. 108.900

Diameter 6 cm
Dove

DOVE

HARGA 1      Rp. 80.000
HARGA 2      Rp. 88.000

Diameter 7 cm
Hilda

HILDA

HARGA 1      Rp. 97.000
HARGA 2      Rp. 106.700

Diameter 7 cm
Inka

INKA

HARGA 1      Rp. 120.000
HARGA 2      Rp. 132.000

Diameter 6 cm
Melva

MELVA

HARGA 1      Rp. 105.000
HARGA 2      Rp. 115.500

Diameter 6,5 cm
Zoe

ZOE

HARGA 1      Rp. 70.000
HARGA 2      Rp. 77.000

Diameter 5 cm
Patty

PATTY

Patty
Harga I. Rp. 155.000,-
Harga II. Rp. 170.500,-
Diameter. 6,5 cm


Verti

VERTI

Verti
Harga I. Rp. 119.000,-
Harga II. Rp. 130.900,-
Lingkaran 18 cm (karet)
Daisy

DAISY

Daisy
Harga I. Rp. 117.000,-
Harga II. Rp. 128.700,-
                                         Diameter. 6 cm

Yuna

YUNA

Yuna
Harga I. Rp. 70.000,-
Harga II. Rp. 77.000,-
Diameter. 6 cm
Yupy

YUPY

Yupy
Harga I. Rp. 95.000,-
Harga II. Rp. 104.900,-
Diameter. 6 cm

Zeura

ZEURA

Zeura
Harga I. Rp. 116.000,-
Harga II. Rp. 127.600,-
Diameter. 7 cm
Mitha

MITHA

Mitha
Harga I. Rp. 139.000,-
Harga II. Rp. 152.900,-
Diameter. 6 cm


Silvy

SILVY

Silvy
Harga I. Rp. 135.000,-
Harga II. Rp. 148.500,-
Diameter. 5 cm
Rikke

RIKKE

HARGA 1    Rp 99.000,-
HARGA 2    Rp 108.900,-
Diameter 6,5 cm

Evon

EVON

HARGA 1    Rp 139.000,-
HARGA 2    Rp 152.900,-
Diameter 6 cm
Mutia

MUTIA

HARGA 1    Rp 95.000,-
HARGA 2    Rp 104.500,-
Diameter 6,5 cm
Tifa

TIFA

HARGA 1    Rp 92.000,-
HARGA 2    Rp 101.200,-
Diameter 6,5 cm
Metty

METTY

HARGA 1    Rp 78.000,-
HARGA 2    Rp 85.800,-
Diameter 6 cm


Noe

NOE

HARGA 1    Rp 69.000,-
HARGA 2    Rp 75.900,-
Diameter 6,5 cm
Millo

MILLO

HARGA 1    Rp 86.000,-
HARGA 2    Rp 94.600,-
Diameter 6 cm
Jenty

JENTY

HARGA 1    Rp 119.000,-
HARGA 2    Rp 130.900,-
Diameter 6,5 cmPeggy

PEGGY

HARGA 1    Rp 90.000,-
HARGA 2    Rp 99.000,-
Diameter 6 cm


Yone

YONE

HARGA 1    Rp 118.000,-
HARGA 2    Rp 129.800,-
Panjang 15 cm
DulceDULCE

HARGA 1    Rp 135.000,-
HARGA 2    Rp 148.500,-
Panjang 17 cm


Yissa


YISSA

HARGA 1    Rp 99.000,-
HARGA 2    Rp 108.900,-
Diameter 7 cm
Whis


WHIS

HARGA 1    Rp 139.000,-
HARGA 2    Rp 152.900,-
Diameter 7 cm
Xia


XIA

HARGA 1    Rp 119.000,-
HARGA 2    Rp 130.900,-
Panjang 17 cm
HeysHEYS

HARGA 1    Rp 155.000,-
HARGA 2    Rp 170.500,-
Diameter 7 cm (karet)


Geche


GECHE

HARGA 1    Rp 118.000,-
HARGA 2    Rp 129.800,-
Diameter 7 cm
Sian

SIAN

HARGA 1    Rp 96.000,-
HARGA 2    Rp 106.000,-
Panjang 18 cm
Ambra


AMBRA

HARGA 1    Rp 88.000,-
HARGA 2    Rp 97.000,-
Diameter 6 cm
Decka


DECKA

HARGA 1    Rp 148.000,-
HARGA 2    Rp 162.000,-
Diameter 6 cm


Ezio

EZIO

HARGA 1    Rp 160.000,-
HARGA 2    Rp 176.000,-
Diameter 6 cm
Glinka


GLINKA

HARGA 1    Rp 118.000,-
HARGA 2    Rp 130.000,-
Diameter 7 cm


Femme


FEMME

HARGA 1    Rp 129.000,-
HARGA 2    Rp 139.000,-
Panjang 24 cm
AgnesAGNES

HARGA 1    Rp 88.000,-
HARGA 2    Rp 97.000,-
Diameter 6 cm
Aufa


AUFA

HARGA 1    Rp 99.000,-
HARGA 2    Rp 109.000,-
Diameter 6 cm
EscoESCO

HARGA 1    Rp 95.000,-
HARGA 2    Rp 105.000,-
Diameter 5,5 cm
Vorja


VORJA

HARGA 1    Rp 80.000,-
HARGA 2    Rp 88.000,-
Diameter 6,5 cm
Siffon


SIFFON

HARGA 1    Rp 86.000,-
HARGA 2    Rp 95.000,-
Diameter 5 cm
BrasheBRASHE

HARGA 1    Rp 96.000,-
HARGA 2    Rp 106.000,-
Diameter 6 cm
PetraPETRA

HARGA 1    Rp 70.000,-
HARGA 2    Rp 77.000,-
Diameter 5,5 cm

Fazza

FAZZA

HARGA 1    Rp 99.000,-
HARGA 2    Rp 109.000,-
Panjang 24 cm
Ethel


ETHEL

HARGA 1    Rp 78.000,-
HARGA 2    Rp 86.000,-
Diameter 5 cm
Ayres


AYRES

HARGA 1    Rp 99.000,-
HARGA 2    Rp 109.000,-
Diameter 5,5 cm

Tidak ada komentar:

Posting Komentar